Traversutbildning Säkra lyft

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert sätt, självständigt ska kunna arbeta med lyftanordningar och lyftredskap.

Deltagaren ska också på ett säkert sätt förebygga skador på människor, maskiner och last.

Utbildningen ger både kranförare och lastkopplare den teoretiska och praktiska utbildningen som behövs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande fr.o.m 2007-07-01

Vad säger Lagen?

AFS 2006:6 § 29, användning av lyftanordningar och lyftredskap:

 "En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen."

Ur kursinnehållet

  • Personlig skyddsutrustning

  • Säkerhets- och skyddsföreskrifter

  • Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller

  • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler

  • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt, redskapets lastförmåga

  • Körning efter signal från signalman

  • Fysiska krafter som påverkar godset

Kurstid: 1 dag

När du går utbildningar hos oss på Dacab så kan vi hjälpa till med att lägga in intyget automatiskt på ditt ID06-kort.