Mobila arbetsplattformar skylift / Saxlyft

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vår utbildning lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar och hjälper dig minska antalet olyckor. Våra kurser bygger på lång erfarenhet och tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt behov.

Kursens innehåll

  • Riskinventering och riskbedömning

  • Myndighetskrav

  • Säkerhetsregler

  • Förarkrav

  • Fortlöpande och daglig tillsyn

  • Praktik, körning och tillsyn

  • Erfarenhetsåterföring - ett antal olyckor och haverier redovisas.

Utöver teoretiskt prov ingår även praktiska moment som måste vara godkänt för att behörighet ska kunna ges

När du går utbildningar hos oss på Dacab så kan vi hjälpa till med att lägga in intyget automatiskt på ditt ID06-kort.