Lastmaskinsutbildning

I kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Svenska Transportarbetarförbundet, i transportavtalets bilaga B, finns en överenskommelse att truck- och maskinförare ska ha utbildning.

Mål

En grundkurs som ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara de vanligaste arbetsuppgifterna för hjullastare:

  • Pallhantering

  • Stapling

  • Lastning och lossning

  • Skophantering

  • Trafik- och säkerhetsfrågor

  • Daglig tillsyn av hjullastaren.

Kursen följer gymnasieskolans kursplan, men den kan förkortas beroende på kursdeltagarnas tidigare erfarenheter av hjullastare.
Kurstid
Kurstid beräknas 2 – 6 veckor beroende på tidigare erfarenhet.
Upplysningar
Efter godkänd kurs får kursdeltagarna en utbildningsbok som efter 30 månaders yrkespraktik kan bytas mot ett yrkesbevis.

När du går utbildningar hos oss på Dacab så kan vi hjälpa till med att lägga in intyget automatiskt på ditt ID06-kort.