Fordonsmonterad kran

Via ett teoretiskt och praktiskt prov visar deltagarna att de besitter de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett effektivt och säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Du ska efter fullgjord utbildning klara av följande.

  • Utföra säkerhetskontroller service och underhåll

  • Besiktning och fordonsbestämmelser

  • Kontrollera och hantera olika lyftredskap

  • Beräkna lyftförmågan utifrån lyftdiagram.

  • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering

  • Placera kran så att största stabilitetsfaktor uppnås beroende på markförhållanden

  • Arbeta kvalitets,miljö och säkerhetsmedvetet.

Kurstid: Kursens längd beror på deltagarnas tidigare erfarenhet.

När du går utbildningar hos oss på Dacab så kan vi hjälpa till med att lägga in intyget automatiskt på ditt ID06-kort.