Arbete på väg steg 1.1 och 1.2 grundutbildning

Trafikverket framför krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitas genom kontrakt har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa krav ska uppfyllas innan de påbörjar sitt arbete.

Målgrupp: Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens ha APV 1.2

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • kör ett väghållningsfordon på en vägarbetsplats, såsom en personbil, lätt lastbil, lastbil, traktor, hjullastare, grävmaskin, vägvält, asfaltsläggare

 • Plogar, saltar och sandar.

 • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.

 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.

 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

 • Trafikdirigering, motorredskap och traktorer som används i ex schakter eller beläggningsarbeten

 • Bärgning av fordon

Arbete på väg steg 1.1 och 1.2 grundutbildning fordonsförare

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

 •  Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.

 •  Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.

 •  Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

OBS! Skall ni arbeta intill passerande väg skall ni utöver 1.1 även erhålla kompetens för Arbete på väg 1.3

Denna kurs baseras på TDOK 2018:0371, TDOK 2018:0372 och innehåller delar såsom:

 • Lagar och regler

 • Personlig skyddsutrustning.

 • Definitioner på de olika zon indelningarna på en arbetsplats.  

 • Trafikantbeteende.  

 • Hastighet och krockvåld.  

 • information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys. Trafikverkets, trafik ingenjörens och projektledarens, roll i objektet.  

 • Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet

När du går utbildningar hos oss på Dacab så kan vi hjälpa till med att lägga in intyget automatiskt på ditt ID06-kort.