Truckutbildning

En utbildning för alla som har en önskan att få framföra truckar. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att bli truckförare.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som arbetar med truck ha sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och erhållit arbetsgivarens tillstånd.

För att bistå dessa krav har arbetsmarknadens parter därför tagit fram en kursplan som gäller från och med den 21 januari 2011 och som i detalj beskriver innehåll, kursmål och kurslängd.

Denna kursplan benäms TLP 10 och den rekommenderas av Arbetsmiljöverket.

Ur kursinnehåll:

  • Gällande säkerhetsbestämmelser

  • Gällande trafiklagar och bestämmelser

  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser

  • De vanligaste trucktyperna och dess manövrering

  • Hantering av hälso-och miljöfarligt gods

  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn

  • Ett ergonomiskt arbetssätt

  • Metoder för materialhantering med truck

Mål

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. Kursen ger också kunskap om säkerhet, regler, rättigheter och skyldigheter du har som truckförare och även kunskaper om hur du utför tillsynav trucken.

Målgrupp
De personer som i sitt arbete har behov av att framföra och arbeta med en truck.

Upplysningar

Kursen avslutas med examination och utbildningsbevis.

Kurstid

Kurstiden är 5 dagar. Kan förkortas om förkunskaper finns.

När du går utbildningar hos oss på Dacab så kan vi hjälpa till med att lägga in intyget automatiskt på ditt ID06-kort.