Mobila arbetsplattformar

skylift / Saxlyft

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vår utbildning lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar och hjälper dig minska antalet olyckor. Våra kurser bygger på lång erfarenhet och tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt behov.Kursens innehåll

  • Riskinventering och riskbedömning
  • Myndighetskrav
  • Säkerhetsregler
  • Förarkrav
  • Fortlöpande och daglig tillsyn
  • Praktik, körning och tillsyn
  • Erfarenhetsåterföring - ett antal olyckor och haverier redovisas.