Grävmaskin


Kursen följer gymnasieskolans kursplan, men den kan förkortas beroende på kursdelatagerans förkunskaper.
Kurstid
Kurstid beräknas 2 – 6 veckor beroende på tidigare erfarenhet.

I kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetarförbundet, i transportavtalets bilaga B, finns en överenskommelse att truck- och maskinförare ska ha utbildning.


Efter kursen skall kursdeltagare ha kompetens på följande områden:

  • Säkerhet-regler och arbetsmiljö.
  • Teknik-service och underhåll.
  • Yrkesarbete-kunna utföra vanligt förekommande arbeten.