Lastmaskinsutbildning

I kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Svenska Transportarbetarförbundet, i transportavtalets bilaga B, finns en överenskommelse att truck- och maskinförare ska ha utbildning.

Mål

En grundkurs som ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara de vanligaste arbetsuppgifterna för hjullastare:

  • Pallhantering
  • Stapling
  • Lastning och lossning
  • Skophantering
  • Trafik- och säkerhetsfrågor
  • Daglig tillsyn av hjullastaren.

Kursen följer gymnasieskolans kursplan, men den kan förkortas beroende på kursdeltagarnas tidigare erfarenheter av hjullastare.
Kurstid
Kurstid beräknas 2 – 6 veckor beroende på tidigare erfarenhet.
Upplysningar
Efter godkänd kurs får kursdeltagarna en utbildningsbok som efter 30 månaders yrkespraktik kan bytas mot ett yrkesbevis.

Vi utbildar och uppgraderar din kompetens