Hjullastare

I kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Svenska Transportarbetarförbundet, i transportavtalets bilaga B, finns en överenskommelse att truck- och maskinförare ska ha utbildning. 


Mål

En grundkurs som ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara de vanligaste arbetsuppgifterna för hjullastare: 

  • Pallhantering
  • Stapling
  • Lastning och lossning
  • Skophantering 
  • Trafik- och säkerhetsfrågor 
  • Daglig tillsyn av hjullastaren.


Kursen följer gymnasieskolans kursplan, men den kan förkortas beroende på kursdeltagarnas tidigare erfarenheter av hjullastare. 

Kurstid
Kurstid beräknas 2 – 6 veckor beroende på tidigare erfarenhet. 

Upplysningar
Efter godkänd kurs får kursdeltagarna en utbildningsbok som efter 30 månaders yrkespraktik kan bytas mot ett yrkesbevis.