Fordonsmonterad kran

Kurstid: Kursens längd beror på deltagarnas tidigare erfarenhet.